• Aktualności

      • Pierwszy dzwonek roku 2020/2021...

      • ...rozlegnie się już 1 września. Zapraszamy na mszę świętą o godzinie 8:00. Przychodzimy pod szkołę i odszukujemy wejście przeznaczone dla swojej klasy. Do szkoły wchodzimy o wyznaczonej godzinie wraz z wychowawcą! Mimo wszystko, wreszcie będziemy mogli się zobaczyć "na żywo"! Czasami szkoła jest super!

      • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

      • Szanowni Państwo! Uczniowie!

       Zgodnie z zapowiedzią pragniemy dziś podać szczegóły dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w dniu 1 września 2020 r. W tym roku wyjątkowo ze względu na sytuację zrezygnowaliśmy z uroczystości na boisku szkolnym. Uczniowie rozpoczną rok szkolny spotkaniem z wychowawcą w wyznaczonej sali. Aby uniknąć gromadzenia się uczniów w jednym miejscu, będą oni wpuszczani na teren szkoły kilkoma wejściami, przy których oczekiwać na nich będą wychowawcy. Ze względu na wytyczne sanitarne spotkania te odbędą się bez udziału rodziców/opiekunów. Uczniowie zaś zobowiązani są przestrzegać ogólnych zasad higieny – zdezynfekowanie (umycie rąk) po wejściu do budynku, zakrywanie ust podczas kichania\kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Osoby posiadające objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, prosimy o pozostanie w domu. Podczas spotkań z wychowawcą omówione zostaną podstawowe kwestie związane z bezpiecznym funkcjonowaniem szkoły.

        

       Rozpoczęcie roku szkolnego - harmonogram

       Wejście przy Sali gimnastycznej (od strony boiska):

       8:45 – oddział przedszkolny (zerówka)

       8:55 – klasa IIISP

       Wejście przy Sali 27SP (od strony boiska)

       8:45 – klasa 1a

       8:55 – klasa 2a

       Wejście przy Szatni SP:

       8:45 – klasa 4A

       8:55 – klasa 5A

       Wejście przy scenie:

       8:45 – klasa 7A

       8:55 – klasa 7B

       Wejście przy dawnym gimnazjum:

       8:45 – klasa 6A

       8:55 – klasa 8A

       Wejścia zostaną odpowiednio oznaczone, aby ułatwić dostanie się na teren szkoły. Po spotkaniu wychowawcy odprowadzą uczniów do wyjść.

       Prosimy nie korzystać z dotychczasowego wejścia głównego – jest ono przeznaczone dla pracowników szkoły i ewentualnych interesantów po uprzednim umówieniu się. Przy sprawach, które nie wymagają osobistego kontaktu prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

       Kolejne informacje dotyczące funkcjonowania placówki publikowane będą jutro i w kolejnych dniach. Do Państwa dyspozycji pozostają wychowawcy, którzy również będą się z Państwem kontaktować za pośrednictwem e-dziennika.

       Życzymy dużo zdrowia. Do zobaczenia.

       Dyrekcja SP6 w Malborku

      • Powrót do szkoły

      • Drodzy Rodzice, Uczniowie!

       Bardzo cieszymy się, że już niedługo rozpoczniemy nowy rok szkolny. Cieszymy się tym bardziej, że będzie to prawdziwy powrót uczniów do szkoły. Zgodnie z informacjami dotyczącymi sytuacji epidemicznej w regionie nie ma przeszkód, abyśmy mogli prowadzić lekcje stacjonarnie. Aktualnie pracujemy nad organizacją pracy szkoły, aby spełnić wytyczne MEN, MZ i GiS. Wszelkie procedury funkcjonowania placówki będą publikowane na naszej stronie internetowej, a po 26 sierpnia wychowawcy będą przesyłać szczegółowe informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego w dniu 1 września 2020 i spraw organizacyjnych(pasowania pierwszoklasistów na uczniów, zebrań z rodzicami, organizacji świetlicy i stołówki).

       W zakładce BEZPIECZNY POWRÓT na naszej stronie internetowej znajdują się wskazówki dla rodzica i ucznia oraz wytyczne MEN, MZ i GIS. W tej zakładce znajduje się również informacja od pani Iwony Górskiej dotycząca wyprawki do zerówki.

       Do zobaczenia w szkole. Już niedługo!

       Dyrekcja SP6