• REKRUTACJA

   •  

     

    WYNIKI REKRUTACJI - ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

    lista_kandydatow_przyjetych_do_zerowki-obrocony.pdf

    lista_kandydatow_zakwalifikowanych_do_zerowki-obrocony(1).pdf

     

     

     

     

     

     

    Szanowni Państwo,

    Przekazujemy najnowsze informacje związane z rekrutacją do klasy 1SP i oddziału przedszkolnego.

    Zgodnie z harmonogramem do 23 marca br. trwa etap złożenia wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

    Zgodnie z zasadami naboru WNIOSEK rodzica wypełniony za pośrednictwem strony internetowej jest zapisany w systemie. Rodzic z wersją papierową dokumentu musi koniecznie udać się osobiście do placówki pierwszego wyboru i potwierdzić WNIOSEK najpóźniej do 23 marca 2020 r. do godziny 15.00.

    Z uwagi jednak na obecną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, celem ograniczenia kontaktów osobistych w  placówkach, rekomendujemy, aby w terminie do 20 marca 2020 r. PRZESYŁAĆ SKANY (format *.pdf) PODPISANYCH WNIOSKÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

    • W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA MAIL PLACÓWKI – szkola65@o2.pl

    albo

    • przez e-PUAP

    albo

    • oryginały przesyłać pocztą (za potwierdzeniem odbioru), a o fakcie tym powiadomić placówkę (najlepiej mailowo – szkola65@o2.pl).

     

    Wysłanie skanu nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku, w związku z czym będzie konieczność dostarczenia oryginału dokumentów w terminie późniejszym.

    Jednakże do dnia 20 marca 2020r. proszę nie dostarczać oryginałów osobiście.

    W obecnej sytuacji i ta data może ulec zmianie. Jeżeli zajdą zmiany w harmonogramie rekrutacji będziemy Państwa o tym informować.

    DYREKCJA SP6

     

     

    Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

    Prosimy przejść do systemu rekrutacji do przedszkoli w Mieście Malbork

    Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli na stronie Urzędu Miasta:

    http://www.urzad.malbork.pl/elektroniczna-rekrutacja-do-przedszkoli-publicznych-oraz-oddzialow-przedszkolnych.html

     

    Rekrutacja do klasy I SP

    Rekrutacja dzieci do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Malbork, na rok szkolny 2020/2021 będzie przeprowadzona po raz drugi z zastosowaniem ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU NABORU. System elektroniczny zapewnia obiektywny i całkowicie bezpieczny nabór na wszystkich etapach oraz daje możliwość właściwego planowania sieci szkół podstawowych.

    Strona internetowa poświęcona elektronicznej rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej dla rodziców 

    https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/malbork 

    dostępna będzie od dnia 9 marca 2020 r. celem zapoznania się z ofertą szkół. Wniosek będzie można złożyć od dnia 10 marca 2020 r. od godz. 9.00.

     

    Więcej informacji na: http://www.urzad.malbork.pl/rekrutacja.html