• POLITYKA PRYWATNOŚCI

     • Przetwarzanie danych osobowych

     • Informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Malborku przetwarzane są dane osobowe. Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

      Kto jest administratorem danych?

      Administratorem danych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Malborku im. Jana Kochanowskiego (dalej będziemy używać skrótu Szkoła).

       

      Kto jest Inspektorem Ochrony Danych?

      Inspektorem Ochrony Danych w Szkole jest Piotr Sypniewski.

      Komu udostępniamy dane?
      Przetwarzane dane nie udostępniamy podmiotom trzecim, innym państwom lub organizacjom międzynarodowym. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy obowiązującego prawa lub zawartej i wykonywanej umowy.

      Jak długo przetwarzamy dane?
      Państwa dane przetwarzamy do czasu wykonania umowy  lub zgodnie z obowiązkiem prawnym, który określają przepisy szczegółowe.

      Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

      Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także cofnąć zgodę, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, skorzystać z prawa do przenoszenia danych lub z prawa do bycia zapomnianym. Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w sekretariacie Szkoły.  Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz celu ich przetwarzania. Mogą Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.

       

      Jak dbamy o twoje dane?

      Administrator danych osobowych zwraca szczególną wagę na należyte zabezpieczenia danych oraz prawidłowe procesy ich przetwarzania. Dostosowujemy procedury oraz stosujemy nowoczesne rozwiązania techniczne w celu ochrony danych.

      Nasze dane kontaktowe:
      Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Malborku
      ul. Tczewska 13
      82-200 Malbork
      tel. 55 272 20 35 e-mail: szkola65@o2.pl

      Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
      e-mail: iod@sypniewski.pl