• RADA RODZICÓW

     • INFORMACJA RADY RODZICÓW WS. WPŁAT SKŁADEK

      Szanowni Państwo!

       

      Trwa kolejny rok szkolny, w którym my, jako rodzice chcielibyśmy jeszcze aktywniej włączyć się w życie szkoły. W miarę możliwości dzięki wspólnym staraniom, chcemy jak najbardziej uatrakcyjnić pobyt naszych dzieci w szkole, a także zrobić wszystko, by zapewnić im pełen komfort uczestnictwa w tym co szkoła proponuje.

       

      Nasze dzieci osiągają sukcesy, mają ku temu ogromne możliwości stwarzane przez szkołę. Dzięki licznym i różnorodnym konkursom, imprezom, wycieczkom, projektom każdy ma możliwość znalezienia czegoś dla siebie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Osiągnięcia uczniów zasługują na pochwały ale również na nagrody. Zadaniem Rady Rodziców ma za zadanie współorganizaję tych wydarzeń, co wiąże się ze wsparciem finansowym w ramach środków jakimi dysponuje.

       

      Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły. To dzięki Państwa pomocy i wsparciu  finansowemu, możemy osiągnąć zamierzone cele, dlatego serdecznie zachęcamy Państwa do wpłacania dobrowolnych składek na fundusz Rady Rodziców.

       

      Decyzją Rady Rodziców wysokość składki  ustalono w kwocie 1 zł. miesięcznie od dziecka (10 zł. rocznie), nie więcej niż 20 zł na rok szkolny od rodziny.

       

      Wpłat  można dokonywać: bezpośrednio u skarbnika klasy, w sekretariacie szkoły lub na konto.

      Bank Spółdzielczy w Malborku 27 8303 0006 0000 0000 0563 0001

       

      Uwaga! W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz klasę.

       

       

      Jednocześnie bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim tym rodzicom, którzy regularnie płacą dobrowolne składki na Radę Rodziców.

      Zachęcamy także wszystkich Państwa do angażowania się we wszystkie przedsięwzięcia Rady Rodziców oraz do dzielenia się pomysłami i uwagami.

       

       

      Nadmieniamy, że w przypadku chęci udzielenia wsparcia finansowego na rzecz Naszej Szkoły przez ofiarodawców i darczyńców, wpłaty należy również kierować na wskazane wyżej konto. W przypadku wpłaty na określony cel w tytule przelewu prosimy wpisać: „ z przeznaczeniem na ...”

       

       

      Za okazaną pomoc wszystkim z góry serdecznie dziękujemy!

      Poniżej przedstawiamy wpłaty poszczególnych klas z roku szkolnego 2018/2019

       

       

      Rady Rodziców oraz Przedstawiciele Rad Oddziałowych

       

       

      Monika Sobczyńska