• RADA RODZICÓW

     • INFORMACJA RADY RODZICÓW WS. WPŁAT SKŁADEK

      Szanowni Państwo!

      Trwa kolejny rok szkolny, w którym my, jako rodzice chcielibyśmy jeszcze aktywniej włączyć się w życie szkoły.

      Nasze dzieci osiągają sukcesy, mają ku temu ogromne możliwości stwarzane przez szkołę. Dzięki licznym i różnorodnym konkursom, imprezom, wycieczkom, projektom każdy ma możliwość znalezienia czegoś dla siebie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Osiągnięcia uczniów zasługują na pochwały ale również na nagrody.

      Od kilku lat składki na Radę Rodziców przeznaczane są m.in. na nagrody, które nasi uczniowie otrzymują na zakończenie roku szkolnego. Karty EMPIK, jak wynika z opinii samych uczniów, są formą wyrożnienia, którą uczniowie uznają za bardzo atrakcyjną.

       

      Rada Rodziców współorganizuje różne wydarzenia i uroczystości, które odbywają się w szkole, co również wiąże się ze wsparciem finansowym w ramach środków jakimi dysponuje.

       

      Jesteśmy społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły. To dzięki Państwa pomocy i wsparciu  finansowemu, możemy osiągnąć zamierzone cele, dlatego serdecznie zachęcamy Państwa do wpłacania dobrowolnych składek na fundusz Rady Rodziców.

       

       

       

      W roku szkolnym 2021/2022, decyzją Rady Rodziców wysokość składki  ustalono w kwocie 100 zł. rocznie od rodziny (10 zł. miesięcznie od dziecka).

       

      Kwota jest większa niż do tej pory, jednak przyświeca temu główny cel, jakim jest stworzenie na terenie szkoły PLACU ZABAW dla dzieci.

      Jesteśmy jedyną szkołą na terenie Malborka, która takiego miejsca nie ma. Wydaje się to nie możliwe, a jednak…

      W miarę możliwości dzięki wspólnym staraniom, chcemy jak najbardziej uatrakcyjnić pobyt naszych dzieci w szkole, a także zrobić wszystko, by zapewnić im pełen komfort uczestnictwa w tym co szkoła proponuje, dlatego bardzo prosimy o wsparcie jakim są dobrowolne składki na Radę Rodziców.

       

       

      Wpłat  można dokonywać: bezpośrednio u skarbnika klasy, w sekretariacie szkoły lub na konto.

       

      Bank Spółdzielczy w Malborku 27 8303 0006 0000 0000 0563 0001

       

      Uwaga! W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka (dzieci) oraz klasę (klasy).

       

       

      Jednocześnie bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim tym rodzicom, którzy regularnie płacą dobrowolne składki na Radę Rodziców. Zachęcamy także wszystkich Państwa do angażowania się we wszystkie przedsięwzięcia Rady Rodziców oraz do dzielenia się pomysłami i uwagami.

       

      Nadmieniamy, że w przypadku chęci udzielenia wsparcia finansowego na rzecz Naszej Szkoły przez ofiarodawców i darczyńców, wpłaty należy również kierować na wskazane wyżej konto. W przypadku wpłaty na określony cel w tytule przelewu prosimy wpisać: „ z przeznaczeniem na ...”

       

      Za okazaną pomoc wszystkim z góry serdecznie dziękujemy!

       

      Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Przedstawiciele Rad Oddziałowych

      Monika Sobczyńska