• STOŁÓWKA SZKOLNA

     • Ważne informacje

     • W roku szkolnym 2023/2024 posiłki przygotowywać, dostarczać i wydawać będzie firma:

      Usługi gastronomiczne "Jadłodajnia TANIA" Krzysztof Rydel
      Adres: al. Wojska Polskiego 520, 82-200 Malbork Telefon: 783 993 753

      NIP: 579-102-43-13 REGON: 191881937

       

      1. Obiad będzie składa się z drugiego dania.
       
      2. Koszt jednego obiadu wynosi 6,00 zł (opłata za produkty, czyli tzw. wsad do kotła)
       
      3. Opłaty za obiad uiszczać proszę gotówką u kierownika gospodarczego w godzinach pracy.
       
      4. Absencje ucznia korzystającego z posiłku należy zgłaszać niezwłocznie w pierwszym dniu choroby lub innej nieobecności osobiście, telefonicznie lub poprzez e-dziennik, codziennie do godziny 13:00 nr. Tel 55 272 20 35 (nr wew. 2)
       
      5. Koszty obiadu w dniu zgłoszenia nieobecności ucznia nie są zwracane. Wynika to z faktu, że dzień wcześniej dzieci są prowiantowane. Zwrot dotyczy kolejnych dni nieobecności. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
       
      6. Na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń umieszczany jest aktualny jadłospis na dany tydzień (Zestaw I lub Zestaw II).
       
      7. Obiady wydawane są w stołówce szkolnej od godziny 11:20 do godziny 13:00 według harmonogramu dostosowanego do planu lekcji danego oddziału oraz liczby wydawanych obiadów na daną godzinę.
       
      8. Obiad wydawany jest na podstawie listy zgłoszonych dzieci.
       
      9. Informację na temat płatności otrzymywać będziecie Państwo na dziennik elektroniczny.

       

      Kierownik gospodarczy,
      Alina Baranowska