• STOŁÓWKA SZKOLNA

     • Ważne informacje

     • W roku szkolnym 2022/2023 posiłki przygotowywać, dostarczać i wydawać będzie firma SMAKPOL- Catering Sp. Z o.o., ul Browarna 83, 82-300 Elbląg.


      1. Obiad będzie składa się z drugiego dania.
       

      2. Koszt jednego obiadu wynosi 5,40zł (opłata za produkty, czyli tzw. wsad do kotła)
       

      3. Opłaty za obiad uiszczać proszę na konto: 52 1020 1752 0000 0402 0251 8017 PKO BP S.A O/ELBLĄG, wpisując w tytule przelewu: OPŁATA ZA POSIŁKI ZA MIESIĄC
      …………………….. 2022: SP6 MALBORK, KLASA……… IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA………………………….

       

      4. Absencje ucznia korzystającego z posiłku należy zgłaszać niezwłocznie w pierwszym dniu
      choroby lub innej nieobecności osobiście lub telefonicznie w godzinach od 8:00-14:00, nr. Tel 55 272 20 35 (nr wew. 2)

       

      5. Koszty obiadu w dniu zgłoszenia nieobecności ucznia nie są zwracane. Wynika to z faktu, że dzień wcześniej dzieci są prowiantowane. Zwrot dotyczy kolejnych dni nieobecności. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
       

      6. Na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń umieszczany jest aktualny jadłospis na dany tydzień.
       

      7. Obiady wydawane są w stołówce szkolnej od godziny 11:30 do godziny 13:00, według harmonogramu dostosowanego do planu lekcji danego oddziału oraz liczby wydawanych obiadów na daną godzinę.
       

      8. Obiad wydawany jest na podstawie listy zgłoszonych dzieci.
       

      9. Informację na temat płatności otrzymywać będziecie Państwo na dziennik elektroniczny. Płatność za wrzesień nieprzekraczalnie do dnia 30.09.2022 r.

      Kierownik gospodarczy,

      Alina Baranowska