• REKRUTACJA

     • Rekrutacja do klasy 1 Szkoły Podstawowej 2024/2025

     • Rekrutacja dzieci do klasy I szkoły podstawowej będzie przeprowadzona z zastosowaniem elektronicznego systemu naboru, który zapewnia obiektywny i całkowicie bezpieczny nabór na wszystkich etapach postępowania.

      Do klas I szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024 przyjmowane są:

      • dzieci 7-letnie (urodzone w 2017 roku),
      • dzieci 6-letnie (urodzone w 2018 roku) na wniosek rodziców pod warunkiem, że w roku szkolnym 2023/2024 korzystały z wychowania przedszkolnego albo posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

       

      Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego
      dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły

       

      Z mocy prawa do klasy 1 szkoły podstawowej przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły. Rodzice tych dzieci nie logują się do elektronicznego systemu naboru, a jedynie składają w sekretariacie szkoły zgłoszenie do szkoły obwodowej na rok szkolny 2024/2025 wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania.

      Wzór zgłoszenia do szkoły obwodowej 2024/2025

      Wzór zgłoszenia do szkoły obwodowej 2024/2025 (wersja edytowalna)

      Wypełnione i podpisane zgłoszenie wraz z dołączonym do niego oświadczeniem o miejscu zamieszkania należy złożyć w sekretariacie szkoły do poniedziałku 4 marca 2024, do godz. 15:00.

      Granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Malborku:

      Agrestowa, Akacjowa, Boczna, Brukowa, Brzozowa, Bukowa, Ceglana, Cisowa, Czereśniowa, Dębowa, Działkowa, Głogowa, Główna, Jaśminowa, Jesionowa, Klonowa, Kościelna, Krzywa, Kwiatowa, Malinowa, Ogrodowa, Porzeczkowa, Różana, Ludwika Solskiego, Tczewska, Topolowa, Wałowa, Wierzbowa, Warsztatowa, Zamkowa, Żuławska.

       

      Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego
      dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły

       

      Rekrutacja dzieci do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork będzie przeprowadzona z zastosowaniem elektronicznego systemu naboru, który zapewnia obiektywny i całkowicie bezpieczny nabór na wszystkich etapach postępowania oraz daje możliwość optymalnego planowania sieci szkół podstawowych.

      Rekrutacja elektroniczna odbywać się będzie poprzez stronę internetową

      www.malbork.podstawowe.vnabor.pl

      Rekrutacja do klas I szkół podstawowych  dla dzieci spoza obwodu rozpocznie się w dniu 5 marca 2024 r. o godzinie 9.00.

      Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z Zasadami rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork na rok szkolny 2024/2025 w oparciu o kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym i harmonogram rekrutacji