• Aktualności

      • Zarządzenie Dyrektora nr 15/2021/2022 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć ze względu na sytuację epidemiologiczną

      • Zarządzenie nr 15/2021/2022

       Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6

       z dnia 6 grudnia 2021 r.

       w sprawie: w sprawie czasowego zawieszenia zajęć ze względu na sytuację epidemiologiczną

       Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku

       zarządzam, co następuje:

       §1

       1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie wszystkich zajęć w oddziale 2a, w okresie od 6 grudnia 2021 do dnia 10 grudnia 2021 ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Malborku.

       2. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie wszystkich zajęć w oddziale 6a, w okresie od 6 grudnia 2021 do dnia 13 grudnia 2021 ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Malborku.

       3. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1-2, zadania Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Malborku są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.).

        

       §2

       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

        

       Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Kochanowskiego 

       Krzysztof Keński

      • XI Mistrzostwa Malborskiego Klubu Kyokushin Karate w Kata

      • Eliminacje Mistrzostw odbyły się 20 listopada i zostały (ze względu na pandemię) przeprowadzone w formie zdalnej. Finały przeprowadzono już w tradycyjnej formie. 04 grudnia, w sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego zaprezentowało się 36 zadodniczek i zawodników w kilku kategoriach wiekowych. Miło nam donieść, że dwóch uczniów naszej szkoły stanęło na podium: w kategorii do 2014: II miejsce zajął Natan z klasy I a, a w kategorii 2012-2013: I miesce wywalczył Igor z klasy III a. Gratulujemy sukcesów!!!

      • Świąteczne warsztaty w Szkole Łacińskiej

      • W piątek 3 grudnia, uczniowie klasy I a wzięli udział w świątecznych warsztatach. Atrakcji było mnóstwo…pieczenie pierników, wykonanie bałwanka ze skarpety, animacje oraz świąteczne fotografie. Zabawy przy muzyce, wyścigi rzędów, zapach i smak własnoręcznie wykonanych pierników zachwyciły naszych pierwszoklasistów. To był super czas i początek cudownego bożonarodzeniowego czasu oczekiwania na święta!

      • Wspólne czytanie w klasie III a

      • Czytanie z podziałem na rolę to nieodzowny i atrakcyjny element czytania. Uczniowie klasy III a lubią ten rodzaj czytania. Bardzo wczuwają się w rolę. To wspaniali aktorzy!

      • Żołnierze w naszej szkole

      • Do naszej szkoły przybyli wyjątkowi goście w mundurach. Żołnierze z 8. SZCZYCIEŃSKIEGO BATALIONU RADIOTECHNICZNEGO opowiadali o swojej służbie oraz zaprezentowali swoje mundury. Uczniowie dowidzieli się, że żołnierze nie tylko bronią kraju, ale też pomagają w sytuacjach kryzysowych. Dzieci z uwagą słuchały wyjaśnień po co żołnierzom helm, maska i inny sprzęt. Jednak największym zainteresowaniem wzbudziło wyposażenie żołnierskiego plecaka. Na koniec zajęć dzieci otrzymały kolorowanki związane z zawodem żołnierza oraz słodki upominek. To był bardzo miły i atrakcyjnie spędzony dzień!
       Podziękowania dla żołnierzy z 8.SZCZYCIEŃSKIEGO BATALIONU RADIOTECHNICZNEGO!

      • Klasa VIII A dla potrzebujących

      • 03 grudnia Mikołajki tuż, tuż! Klasa 8A dzieli się z potrzebującymi. Okazało się, że ten karton jest za mały by pomieścić wszystko, co przynieśliśmy dzisiaj by przekazać innym!
       Dziękujemy!!!

      • Kleksografia w klasie IV A

      • 02 grudnia Podczas lekcji języka polskiego, także można się świetnie bawić!
       Uczniowie klasy IV A uczestniczyli w lekcji kleksografii. Dzieci własnoręcznie wykonały kleksy i dopisywały do nich ciekawe historyjki. Pan Kleks był z nich bardzo dumny!!!

      • Zawieszenie zajęć w budynku szkoły w dniach od 06.12.2021 do 10.12.2021

      • Szanowni Państwo!

       Kocioł gazowy dotarł na czas- to dobra wiadomość . Zgodnie z zapowiedziami z zeszłego tygodnia  w piątek popołudniu wykonawca przystępuje do ostatniej fazy wymiany kotła węglowego na gazowy. Oznacza to, że od poniedziałku nie będzie możliwości zapewnienia odpowiedniej temperatury w salach, w których przebywają podopieczni naszej szkoły. Po rozważeniu możliwych rozwiązań, uwzględniając aspekt bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, podjąłem decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych na terenie szkoły na okres od 06.12.2021 do 10.12.2021 włącznie (poniedziałek-piątek).

       Zajęcia będą odbywały się przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie). Zbiór informacji oraz zasady dot. nauki zdalnej znajdziecie Państwo w zakładce NAUCZANIE ZDALNE - https://sp6malbork.edupage.org/a/nauczanie-zdalne. Pytania dot. organizacji nauki zdalnej w klasach proszę kierować do wychowawców.

       Domyślam się, że taka zmiana organizacji pracy szkoły może być dla Państwa kłopotliwa. Mam nadzieję jednak na zrozumienie sytuacji, w jakiej aktualnie jesteśmy. Dziękuję jednocześnie za wsparcie i wyrozumiałość, które w tej sprawie otrzymaliśmy do tej pory.

       Treść zarządzenia znajdą Państwo na stronie szkoły w zakładce DOKUMENTY (https://sp6malbork.edupage.org/a/dokumenty)

        

       Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Malborku

       Krzysztof Keński