• Aktualności

      • Nareszcie...

      • ...możemy zobaczyć się "na żywo". Nareszcie możemy wspólnie bawić się twórczością. Nareszcie możemy wspólnie podglądać pomysły. Nareszcie mamy wiele radości ze wspólnych zajęć!

      • Wytyczne sanitarne i wejście do szkoły - od 17 maja 2021

      • W związku z rozpoczęciem nauczania hybrydowego od poniedziałku 17 maja w zakładce Bezpieczny powrót opublikowaliśmy wytyczne sanitarne Prosimy o zapoznanie się z nimi. Przesyłamy również informację dotyczącą wejść do szkoły:

       WEJŚCIA DO SZKOŁY

       obowiązuje w tygodniu od 17 maja 2021 do 21 maja 2021

       Wejście nr 1 – przy Sali nr 27– dla klas 0 i 2a

       Wejście nr 2 – wejście przy sali gimnastycznej – dla klas 1a i 3a

       Wejście nr 3 – przy szatni SP – dla klas 4a, 5a,

       Wejście nr 4 – wejście gimnazjum – dla klas 6a

       Wejście nr 5 – wejście główne – pracownicy i interesanci

       Świetlica poranna – sala 27SP (dawna zerówka) – wejście nr 1 przy zerówce. – godz. 7:00-7:40,

       Wejście nr 1 – przy Sali 27 

       7:40-7:50 – wejście klasy 2a SP – wychowawca obecny przy wejściu.

       7:50-8:00 – wejście oddziału zerowego – wychowawca obecny przy wejściu.

       Oddział zerowy – 1 rodzic z 1 dzieckiem w szatni (pomoc przy przebraniu)

        

       Wejście nr 2 – przy sali gimnastycznej – dla klas 1a i 3a

       7:40-7:50 – wejście klasy 1a SP – wychowawca obecny przy wejściu.

       7:50-8:00 – wejście klasy 3a – wychowawca obecny przy wejściu.

        

       Wejście nr 3 – przy szatni SP –

       7:45-7:50 – wejście klasy 5a

       7:50-7:55 – wejście klasy 4a

        

       Wejście nr 4 – wejście do dawnego gimnazjum

       7:45-7:55 – wejście klasy 6a

       Wejście nr 5 – wejście główne – dla pracowników i interesantów.Interesanci – kontakt telefoniczny lub mailowy, spotkanie osobiste po wcześniejszym umówieniu

        

       Godziny wychodzenia ze szkoły od 17 maja 2021 do 21 maja 2021

       Poniedziałek, Wtorek, Piątek

       11:30-11:35 – 1a (wyjście przy sali gimnastycznej)

       11:30-11:40 – 2a (wyjście przy sali 27)

       11:35-11:40 – 3a (wyjście przy sali gimnastycznej)

       Środa, Czwartek

       12:25-12:30 – 1a (wyjście przy sali gimnastycznej)

       12:25-12:35 – 2a (wyjście przy Sali 27)

       12:30-12:35 – 3a (wyjście przy sali gimnastycznej)

       Oddział zerowy – wyjście przy Sali 27

       Klasa 4a i 5a – wyjście przy Szatni SP

       Klasa 6a – wyjście przy dawnym gimnazjum

      • Spotkanie ws. rekrutacji do oddziału przedszkolnego

      • Spotkanie ws. rekrutacji do oddziału przedszkolnego

       Zapraszamy na spotkanie dyrekcji i wychowawcy z rodzicami kandydatów do oddziału przedszkolnego, które odbędzie się we wtorek 18 maja 2021 w sali gimnastycznej. Spotkanie rozpocznie się o 15:30, ale będziemy do Państwa dyspozycji do godziny 17:00. Dla państwa będzie to okazja do zapoznania się z ofertą szkoły, a dla nas do poznania państwa oczekiwań.

       Ze względu na sytuację pandemiczną prosimy o zachowanie wytycznych sanitarnych i obecność jednego rodzica/opiekuna z dzieckiem z danej rodziny.

       Zapraszamy!

      • Stempelkowe obrazy

      • Podczas zajęć kółka plastycznego poznawaliśmy prehistoryczne obrazy i malarstwo australijskich aborygenów. Przy pomocy "marchewkowych" stempli, stworzyliśmy obrazy "Drzew życia", bo drzewa dają nam piękne kwiaty, owoce, powietrze do oddychania oraz ochronę przed deszczami i wiatrami. Kochajmy drzewa!

      • Jest weekend, jest czytanie!

      • 8 maja / 9 maja / 15 maja – czytamy w domu!!!

       10 maja – Świętowanie czas zacząć!

       11 maja – Żuławskie legendy na nowo.

       12 maja – Polecam!

       13 maja – Czytamy w plenerze.

       14 maja – Ulubiona postać z książki – praca plastyczna.

       Moja ulubiona książka, dzielimy się pomysłem na książkę!

      • Organizacja pracy szkoły w dniach od 17 maja do 28 maja 2021

      • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 824) od 17 maja do 28 maja nauka w klasach 4-8 będzie prowadzona w trybie hybrydowym. Oznacza to, że nauczanie prowadzone będzie w następujący sposób:

       1) nie więcej niż 50% uczniów klas IV–VIII realizuje zajęcia edukacyjne stacjonarnie w budynku szkoły oraz

       2) co najmniej 50% uczniów klas IV–VIII realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z użyciem platformy Google Classroom i Google Meet.

       Szczegółowy plan nauczania hybrydowego prezentujemy poniżej:

        

       Tydzień I – 17.05.-21.05.2021

       Nauka stacjonarna (w budynku szkoły) – klasy 4a, 5a, 6a (razem 63 uczniów)

       Nauka zdalna – klasy 7a, 7b, 8a (razem 64 uczniów)

        

       Tydzień II – 24.05.-28.05.2021

       Nauka stacjonarna (w budynku szkoły) – klasy 7a, 7b, 8a (razem 64 uczniów)

       Nauka zdalna – klasy 4a, 5a, 6a (razem 63 uczniów)

        

       UWAGA! Ze względu na organizację egzaminu ósmoklasisty dni 25.05., 26.05., 27.05.2021 (wtorek, środa, czwartek) są dniami wolnymi od nauki dla uczniów klas 1-7. Zajęcia stacjonarne i zdalne nie będą prowadzone.

       Przy opracowywaniu powyższego planu brano pod uwagę uniknięcie ewentualnego zakłócenia organizacji egzaminu ósmoklasisty we wskazanym terminie.

       Uczniowie i uczennice klasy 8a w dniach 17.05.-21.05. mogą umówić się z nauczycielami prowadzącymi przedmioty egzaminacyjne (j.polski, matematyka, j.angielski) na konsultacje zorganizowane na terenie szkoły. O chęci wzięcia udziału w takim spotkaniu prosimy poinformować nauczyciela prowadzącego.

       Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa utrzymanie obecnego trendu stabilizowania się sytuacji epidemicznej pozwoli na powrót wszystkich uczniów do nauczania stacjonarnego w budynku szkoły od poniedziałku 31 maja 2021.

       Uwaga! Dni 3 i 4 czerwca (czwartek, piątek) są dniami wolnymi w od nauki.

        

       Z życzeniami bezpiecznego powrotu do szkoły i powodzenia na egzaminie,

       Dyrekcja SP6 w Malborku

      • Powstaje legenda

      • Ostatnio uczniowie ze Szkolnego Koła Regionalnego "Żuławiaczek” dowiedzieli się, że w przeszłości w Grobelnie stal wiatrak - koźlak, który służył do mielenia zboża z żuławskich pól na mąkę. Postanowili ułożyć legendę związaną z tym obiektem. Wspólnie dobrali bohaterów, nakreślili wstępny plan wydarzeń. Teraz czekamy na opracowaną w całości legendę związaną z istnieniem wiatraka.

      • Inspirujące lektury

      • Uczniowie klasy IIIA zainspirowani lekturą "O psie, który jeździł koleją" wykonali postać głównego bohatera.
       Zatem poznajcie Lampo - psa z ręcznika! Brawo za kreatywność i wytrwałość... przyszywanie guzików to spore wyzwanie!

      • Organizacja pracy szkoły od 4 maja 2021

      • W zakładce DOKUMENTY opublikowane zostały obowiązujące od 4 maja 2021 procedury bezpieczeństwa, a w zakładce BEZPIECZNY POWRÓT wytyczne sanitarne i harmonogram tygodniowy dla klas 1-3. Prosimy zwrócić uwagę na to, gdzie znajdują się przydzielone klasom wejścia i wyjścia oraz na pory wejść i wyjść.

        

       Harmonogram dla klas I-III

       od 4 maja 2021

        

       Godziny przychodzenia do szkoły

       07:00-8:00 – świetlica poranna w Sali 27 – wejście przy Sali 27

       07:40-7:50 – klasa 1a –wejście przy sali gimnastycznej

       07:40-7:50 – klasa 2a – wejście przy szatni SP

       07:50-8:00 – klasa 3a – wejście przy sali gimnastycznej

       7:40-8:00 – oddział zerowy – wejście przy Sali 27

        

       Uwaga! Rodzic nie może wchodzić z dzieckiem do szatni.

       Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do strefy rodzica, zachowując zasady:

       a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

       b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

       c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

       d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

        

       Godziny wychodzenia ze szkoły

       Poniedziałek, Wtorek, Piątek

       11:30-11:35 – 1a (wyjście przy sali gimnastycznej)

       11:30-11:40 – 2a (wyjście przy sali 27)

       11:35-11:40 – 3a (wyjście przy sali gimnastycznej)

       Środa, Czwartek

       12:25-12:30 – 1a (wyjście przy sali gimnastycznej)

       12:25-12:35 – 2a (wyjście przy Sali 27)

       12:30-12:35 – 3a (wyjście przy sali gimnastycznej)

       Przy wychodzeniu ze szkoły należy dopilnować, aby każda klasa miała ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.

        

       Korzystanie ze stołówki szkolnej

       Oddział przedszkolny - zerówka

       Poniedziałek

       11:25

       Wtorek

       11:25

       Środa

       11:25

       Czwartek

       11:25

       Piątek

       11:25

        

       Klasa 1

       Poniedziałek

       11:50

       Wtorek

       11:50

       Środa

       12:45

       Czwartek

       12:45

       Piątek

       11:50

        

       Klasa 2

       Poniedziałek

       12:00

       Wtorek

       12:00

       Środa

       12:55

       Czwartek

       12:55

       Piątek

       12:00

        

       Klasa 3

       Poniedziałek

       12:10

       Wtorek

       12:10

       Środa

       13:05

       Czwartek

       13:05

       Piątek

       12:10

        

       Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Przy danym stoliku posiłek mogą spożywać tylko uczniowie z tej samej klasy. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m.

       Konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie

        

       Zajęcia na boisku i w miejscach otwartych

       Obowiązuje ogólna zasada – każda z klas w trakcie przebywania na boisku nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.

       Do dyspozycji są dwa boiska odgrodzone od siebie – do piłki nożnej i do koszykówki oraz plac przy scenie

       Wyjścia w miejsca otwarte, np. park,  tereny zielone, organizuje się z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.

        

       Przerwy między lekcjami

       Opiekę nad uczniami 1-3 pełnią wychowawcy lub nauczyciele prowadzący zajęcia. Podczas przerw uczniowie przebywają w wyznaczonych dla siebie strefach, których nie należy przekraczać:

       Korytarz mały - strefa 1 (przy salach 30 i 29) - klasa 1a

       Korytarz mały - strefa 2 (przy salach 27 i 28) - klasa 3a

       Korytarz duży - strefa 3 (przy salach 11, 12, 13) - klasa 2a

       Strefy wydzielone są taśmą.

        

       Świetlica szkolna i Odbiór dzieci ze świetlicy:

       Organizację pracy  świetlicy w okresie obowiązywania epidemii COVID-19 określa regulamin świetlicy.

       Uwaga! Od 4 maja do odwołania świetlica szkolna realizuje opiekę nad uczniami w godzinach od 7:00 do 14:30.

       Sala 27uczniowie z klasy 1a; uczniowie z oddziału przedszkolnego

       Codziennie - odbiór: wejście przy Sali 27 (od strony boiska)

       Sala 07G – uczniowie z klas 2a i 3a

       Poniedziałek – od 11:30 – do 14:30 w 07G – odbiór: wejście przy dawnym gimnazjum (od strony ulicy Tczewskiej);

       Wtorek- od 11:30 – do 14:30 w 07G - odbiór: wejście przy dawnym gimnazjum (od strony ulicy Tczewskiej);

       Środa - od 11:30 – do 14:30 w 07G - odbiór: wejście przy dawnym gimnazjum (od strony ulicy Tczewskiej);

       Czwartek - od 11:30 – do 14:30 w 07G - odbiór: wejście przy dawnym gimnazjum (od strony ulicy Tczewskiej);

       Piątek - od 11:30 – do 14:30 w 07G odbiór: wejście przy dawnym gimnazjum (od strony ulicy Tczewskiej);

        

       Z uwagi na wytyczne sanitarne w miarę możliwości prosimy o szybsze odbieranie dzieci ze świetlicy,

       Nie należy przekraczać wyznaczonej strefy rodzica. Prosimy o korzystanie z dzwonka i zachowanie dystansu.

        

       Zajęcia pozalekcyjne

       Co do zasady zajęcia pozalekcyjne będą organizowane po zakończeniu pracy stacjonarnej klas I-III.

      • Kółko plastyczne

      • Jak wykonać rzeźbę stojąją na trzech nogach? Zobaczcie, że to możliwe! Przedstawiamy nasze prace wykonane w papierze i aluminiowej folii.

      • Jesteśmy patriotami

      • Przed początkiem maja poznawaliśmy święta, które rozpoczynają ten miesiąc. Wiemy już że: 1 maja to Święto Pracy, 2 maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 3 maja to Święto Narodowe Trzeciego Maja na cześć uchwalenia pierwszej w Europie konstytucji. Do tych świąt przygotowaliśmy się, tworząc przeróżne prace plastyczne. Mamy nadzieję, że spodobają się Wam!

      • Klasa II A przywoływała wiosnę.

      • Na majowej łące fruwaly różnobarwne motyle, kolorowe kwiaty wychylały główki do słońca. Bocian szukał pożywienia, a zając i jeż radośnie hasali po zielonej trawce. Praca w grupach daje dużo radości!

      • Powrót do nauczania stacjonarnego - informacje

      • Na dzisiejszej konferencji pan Premier poinformował o harmonogramie powrotu do nauczania stacjonarnego. Przedstawia się on następująco:

       od 4 maja br. – nauka stacjonarna dla uczniów klas 1-3

       od 17 maja br. –nauka hybrydowa dla uczniów klas 4-8. Przez nauczanie hybrydowe należy rozumieć prowadzenie zajęć w taki sposób, że: nie więcej niż 50% uczniów klas 4-8 realizuje zajęcia edukacyjne stacjonarnie w budynku szkoły oraz co najmniej 50% uczniów klas 4-8 realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

       od 31 maja br. – powrót wszystkich uczniów do nauki stacjonarnej

       O szczegółowej organizacji nauczania informować będziemy jak tylko opublikowane zostanie stosowne rozporządzenie.

       Jednocześnie pragniemy poinformować, że w związku z obowiązującym harmonogramem egzaminów i organizacją egzaminu ósmoklasisty dni 25, 26 i 27 maja br. są dniami wolnymi od nauki dla uczniów klas 1-7.

       Do momentu powrotu wszystkich uczniów do nauczania stacjonarnego (31 maja 2021) świetlica szkolna będzie czynna w godzinach od 7:00 do 14:30.


       Z życzeniami zdrowia i wytrwałości w zmianie,
       Dyrekcja SP6

      • Narodowy Spis Powszechny

      • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku przez Główny Urząd Statystyczny.
       Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Spisać możesz się za pomocą internetu na stronie www.spis.gov.pl
       Każdy kto spisze się za pomocą Internetu, może wziąć również udział w loterii z nagrodami.

      • Podróż w czasie...

      • 26 IV klasa II A przeniosła się w czasie. W trakcie lekcji "Śladami przeszłości", uczniowie poznawali stare przedmioty. Największym zainteresowaniem cieszyła się maszyna do pisania. Uczniom kojarzyła się z komputerem. To były bardzo ciekawe zajęcia.