• Aktualności

      • Poczynania klasy Va

      • Klasa Va już prawie wakacyjnie spędziła czas w parku miejskim. Potem był podpłomyk i pyszne lody w restauracji. Wszyscy zadowoleni wrócili do szkoły!

      • Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2021/2020

      • Zakończyły się zapisy do świetlicy na nowy rok szkolny (termin przekazania kart minął 18 czerwca 2021).  Dysponujemy limitem 50 miejsc. Wpłynęło do nas 50 kart zapisu, co na ten moment go wyczerpuje. Karty zapisu, które wpłyną do nas od dzisiaj (22.06.2021) będą kierowane na listę rezerwową.

       Na podstawie deklaracji potrzeb złożonych przez rodziców i opiekunów prawnych planujemy otwarcie świetlicy szkolnej w następujących godzinach:

       Rano: 7:00-7:35

       Popołudniu: po zakończeniu zajęć (11:30 lub 12:30) do godziny 16:00.

      • Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

      • Prosimy zapoznać się z harmonogramem na dwa ostatnie dni roku szkolnego:

        

       Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

        

        

       Czwartek 24 czerwca 2021

       Zmiana planu lekcji: wszystkie klasy w godz. 8:00-12:25 spędzają czas ze swoim wychowawcą. Po godz. 12:25 lekcje są odwołane.

        

       Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla oddziału przedszkolnego

       Miejsce: sala gimnastyczna

       Godzina: 12:30

       Uwagi dla osób towarzyszących: prosimy o zastosowanie się do zasady 1 dziecko= 1 rodzic/opiekun  i obowiązujących powszechnie wytycznych sanitarnych.

        

       Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla ósmej klasy

       Miejsce: sala gimnastyczna

       Godzina: 16:00

       Uwagi dla osób towarzyszących: prosimy o zastosowanie się do zasady 1 dziecko= 1 rodzic/opiekun  i obowiązujących powszechnie wytycznych sanitarnych.

        

       Piątek 25 czerwca 2021

        

       Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

       Miejsce: plac przy scenie

       Godzina: 8:30

        

       UWAGA! Na wypadek brzydkiej pogody uroczystość na placu zostanie odwołana, a uczniowie przejdą z wychowawcami do klas.

        

       W piątek 25 czerwca świetlica szkolna nie prowadzi opieki.

        

       Uwagi dla osób towarzyszących: prosimy o zastosowanie się do zasady 1 dziecko= 1 rodzic/opiekun  i obowiązujących powszechnie wytycznych sanitarnych.

        

      • Zajęcia wspomagające w nowym roku szkolnym

      • W nowym roku szkolnym w naszej szkole realizowane będą dla chętnych uczniów klas 4-8 dodatkowe zajęcia wspomagające w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Z przyczyn organizacyjnych jesteśmy zobowiązani prosić państwa już teraz o ewentualną deklarację uczestnictwa państwa dziecka.

       Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i uwzględnieniu potrzeb uczniów wszystkich wskazanych oddziałów oraz możliwości organizacyjnych szkoły pragniemy poinformować o możliwości uczestnictwa w następujących zajęciach:

       Klasy 4-6

       • Język polski – 5 godzin lekcyjnych
       • Matematyka – 5 godzin lekcyjnych
       • Język angielski - 5 godzin lekcyjnych
       • Biologia – 5 godzin lekcyjnych

       Klasy 7-8

       • Język polski – 10 godzin lekcyjnych
       • Matematyka – 10 godzin lekcyjnych
       • Język angielski - 10 godzin lekcyjnych
       • Chemia – 5 godzin lekcyjnych
       • Biologia – 5 godzin lekcyjnych

        

       Planowany termin realizacji: w okresie od 2 września do 22 grudnia 2021. Szczegółowy harmonogram zostanie podany do wiadomości wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

       Minimalna liczebność grupy: 10

       Rodziców zainteresowanych uczestnictwem ich dzieci w wymienionych wyżej zajęciach prosimy o uzupełnienie deklaracji uczestnictwa i przekazanie jej do wychowawcy klasy do poniedziałku 21 czerwca 2021 r.

       Wzór deklaracji zostanie przekazany zainteresowanym uczniom przez ich wychowawców. Dokument został również udostępniony do pobrania na stronie szkoły www.sp6malbork.edupage.org w zakładce DOKUMENTY.

      • Zgłoszenie dzieci do opieki świetlicowej w roku szkolnym 2021/2022

      • Osoby zainteresowane zapewnieniem dzieciom opieki świetlicowej w nowym roku szkolnym 2021/2022 prosimy o wypełnienie karty zapisu dziecka do świetlicy i przekazanie jej do wychowawcy do piątku 18 czerwca 2021. Zgłoszenie dotyczy również dzieci, które uczęszczały do świetlicy w tym roku. Karty zapisu zostały przekazane wychowawcom oraz opublikowane na stronie www.sp6.malbork.edupage.org w zakładce DOKUMENTY (format *.docx i *.pdf).

       Przypominamy, że głównym celem funkcjonowania świetlicy szkolnej jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców. Z uwagi na możliwości organizacyjne prosimy o podanie w karcie zapisu godzin, które odpowiadają rzeczywistym potrzebom osób pracujących. Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z regulaminem funkcjonowania świetlicy na rok szkolny 2021/2022, który opublikowany został na stronie głównej szkoły www.sp6.malbork.edupage.org w zakładce DOKUMENTY.

      • 3 Mistrzostwa Szachowe Szkoły

      • 10 czerwca, na świeżym powietrzu rozegraliśmy Mistrzostwa Szachowe naszej szkoły. W rozgrywkach wzięło udział 34 zawodniczek i zawodników prawie ze wszystkich klas. Poniżej znajdziecie jeszcze nie oficjalne wyniki, a to ze względu na możliwość zgłaszania protestów, które w tym tygodniu przyjmuje sędzia zawodów. Na rozdanie nagród musimy poczekać do końca roku szkolnego.

      • Zbiórka żywności dla zwierząt zakończona

      • Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu zakończyli dziś zbiórkę karmy dla zwierząt znajdujących się pod opieką Stowarzyszenia Reks. Zawieźliśmy wszystkie zebrane dary do stowarzyszenia. Był też czas na krótką zabawę z kotkami i pieskami. DZIĘKUJEMY wszystkim, którzy włączyli się w tę zbiórkę i pomoc.

      • Konkursy ekologiczne

      • Rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego zorganizowanego dla uczniów klas 0-3 "Mój sposób na ochronę środowiska" oraz dla klas 4-6 "Na ratunek Ziemi".

      • Warsztaty edukacyjne

      • 09.06.2021 roku klasy 4, 5 i 6 brały udział w I etapie projektu: Warsztatach ekoedukacyjnych,
       których adresatami są uczniowie szkół naszego województwa. Tematem zajęć była:
       Woda/co z tą wodą – jest czy nie ma?

      • Piknik astronomiczny

      • 10 czerwca uczestniliśmy w Pikniku Astronomicznym organizowanym przez MCKiE w Malborku.
       Atrakcyjny pokaz w planetarium, świetne eksperymenty oraz tworzenie plastycznych galaktycznych prac bardzo umiliło nasz dzień!!!