• Aktualności

      • Wytyczne sanitarne i wejście do szkoły - od 17 maja 2021

      • W związku z rozpoczęciem nauczania hybrydowego od poniedziałku 17 maja w zakładce Bezpieczny powrót opublikowaliśmy wytyczne sanitarne Prosimy o zapoznanie się z nimi. Przesyłamy również informację dotyczącą wejść do szkoły:

       WEJŚCIA DO SZKOŁY

       obowiązuje w tygodniu od 17 maja 2021 do 21 maja 2021

       Wejście nr 1 – przy Sali nr 27– dla klas 0 i 2a

       Wejście nr 2 – wejście przy sali gimnastycznej – dla klas 1a i 3a

       Wejście nr 3 – przy szatni SP – dla klas 4a, 5a,

       Wejście nr 4 – wejście gimnazjum – dla klas 6a

       Wejście nr 5 – wejście główne – pracownicy i interesanci

       Świetlica poranna – sala 27SP (dawna zerówka) – wejście nr 1 przy zerówce. – godz. 7:00-7:40,

       Wejście nr 1 – przy Sali 27 

       7:40-7:50 – wejście klasy 2a SP – wychowawca obecny przy wejściu.

       7:50-8:00 – wejście oddziału zerowego – wychowawca obecny przy wejściu.

       Oddział zerowy – 1 rodzic z 1 dzieckiem w szatni (pomoc przy przebraniu)

        

       Wejście nr 2 – przy sali gimnastycznej – dla klas 1a i 3a

       7:40-7:50 – wejście klasy 1a SP – wychowawca obecny przy wejściu.

       7:50-8:00 – wejście klasy 3a – wychowawca obecny przy wejściu.

        

       Wejście nr 3 – przy szatni SP –

       7:45-7:50 – wejście klasy 5a

       7:50-7:55 – wejście klasy 4a

        

       Wejście nr 4 – wejście do dawnego gimnazjum

       7:45-7:55 – wejście klasy 6a

       Wejście nr 5 – wejście główne – dla pracowników i interesantów.Interesanci – kontakt telefoniczny lub mailowy, spotkanie osobiste po wcześniejszym umówieniu

        

       Godziny wychodzenia ze szkoły od 17 maja 2021 do 21 maja 2021

       Poniedziałek, Wtorek, Piątek

       11:30-11:35 – 1a (wyjście przy sali gimnastycznej)

       11:30-11:40 – 2a (wyjście przy sali 27)

       11:35-11:40 – 3a (wyjście przy sali gimnastycznej)

       Środa, Czwartek

       12:25-12:30 – 1a (wyjście przy sali gimnastycznej)

       12:25-12:35 – 2a (wyjście przy Sali 27)

       12:30-12:35 – 3a (wyjście przy sali gimnastycznej)

       Oddział zerowy – wyjście przy Sali 27

       Klasa 4a i 5a – wyjście przy Szatni SP

       Klasa 6a – wyjście przy dawnym gimnazjum

      • Spotkanie ws. rekrutacji do oddziału przedszkolnego

      • Spotkanie ws. rekrutacji do oddziału przedszkolnego

       Zapraszamy na spotkanie dyrekcji i wychowawcy z rodzicami kandydatów do oddziału przedszkolnego, które odbędzie się we wtorek 18 maja 2021 w sali gimnastycznej. Spotkanie rozpocznie się o 15:30, ale będziemy do Państwa dyspozycji do godziny 17:00. Dla państwa będzie to okazja do zapoznania się z ofertą szkoły, a dla nas do poznania państwa oczekiwań.

       Ze względu na sytuację pandemiczną prosimy o zachowanie wytycznych sanitarnych i obecność jednego rodzica/opiekuna z dzieckiem z danej rodziny.

       Zapraszamy!

      • Stempelkowe obrazy

      • Podczas zajęć kółka plastycznego poznawaliśmy prehistoryczne obrazy i malarstwo australijskich aborygenów. Przy pomocy "marchewkowych" stempli, stworzyliśmy obrazy "Drzew życia", bo drzewa dają nam piękne kwiaty, owoce, powietrze do oddychania oraz ochronę przed deszczami i wiatrami. Kochajmy drzewa!

      • Jest weekend, jest czytanie!

      • 8 maja / 9 maja / 15 maja – czytamy w domu!!!

       10 maja – Świętowanie czas zacząć!

       11 maja – Żuławskie legendy na nowo.

       12 maja – Polecam!

       13 maja – Czytamy w plenerze.

       14 maja – Ulubiona postać z książki – praca plastyczna.

       Moja ulubiona książka, dzielimy się pomysłem na książkę!

      • Organizacja pracy szkoły w dniach od 17 maja do 28 maja 2021

      • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 824) od 17 maja do 28 maja nauka w klasach 4-8 będzie prowadzona w trybie hybrydowym. Oznacza to, że nauczanie prowadzone będzie w następujący sposób:

       1) nie więcej niż 50% uczniów klas IV–VIII realizuje zajęcia edukacyjne stacjonarnie w budynku szkoły oraz

       2) co najmniej 50% uczniów klas IV–VIII realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z użyciem platformy Google Classroom i Google Meet.

       Szczegółowy plan nauczania hybrydowego prezentujemy poniżej:

        

       Tydzień I – 17.05.-21.05.2021

       Nauka stacjonarna (w budynku szkoły) – klasy 4a, 5a, 6a (razem 63 uczniów)

       Nauka zdalna – klasy 7a, 7b, 8a (razem 64 uczniów)

        

       Tydzień II – 24.05.-28.05.2021

       Nauka stacjonarna (w budynku szkoły) – klasy 7a, 7b, 8a (razem 64 uczniów)

       Nauka zdalna – klasy 4a, 5a, 6a (razem 63 uczniów)

        

       UWAGA! Ze względu na organizację egzaminu ósmoklasisty dni 25.05., 26.05., 27.05.2021 (wtorek, środa, czwartek) są dniami wolnymi od nauki dla uczniów klas 1-7. Zajęcia stacjonarne i zdalne nie będą prowadzone.

       Przy opracowywaniu powyższego planu brano pod uwagę uniknięcie ewentualnego zakłócenia organizacji egzaminu ósmoklasisty we wskazanym terminie.

       Uczniowie i uczennice klasy 8a w dniach 17.05.-21.05. mogą umówić się z nauczycielami prowadzącymi przedmioty egzaminacyjne (j.polski, matematyka, j.angielski) na konsultacje zorganizowane na terenie szkoły. O chęci wzięcia udziału w takim spotkaniu prosimy poinformować nauczyciela prowadzącego.

       Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa utrzymanie obecnego trendu stabilizowania się sytuacji epidemicznej pozwoli na powrót wszystkich uczniów do nauczania stacjonarnego w budynku szkoły od poniedziałku 31 maja 2021.

       Uwaga! Dni 3 i 4 czerwca (czwartek, piątek) są dniami wolnymi w od nauki.

        

       Z życzeniami bezpiecznego powrotu do szkoły i powodzenia na egzaminie,

       Dyrekcja SP6 w Malborku

      • Powstaje legenda

      • Ostatnio uczniowie ze Szkolnego Koła Regionalnego "Żuławiaczek” dowiedzieli się, że w przeszłości w Grobelnie stal wiatrak - koźlak, który służył do mielenia zboża z żuławskich pól na mąkę. Postanowili ułożyć legendę związaną z tym obiektem. Wspólnie dobrali bohaterów, nakreślili wstępny plan wydarzeń. Teraz czekamy na opracowaną w całości legendę związaną z istnieniem wiatraka.

      • Inspirujące lektury

      • Uczniowie klasy IIIA zainspirowani lekturą "O psie, który jeździł koleją" wykonali postać głównego bohatera.
       Zatem poznajcie Lampo - psa z ręcznika! Brawo za kreatywność i wytrwałość... przyszywanie guzików to spore wyzwanie!

      • Kółko plastyczne

      • Jak wykonać rzeźbę stojąją na trzech nogach? Zobaczcie, że to możliwe! Przedstawiamy nasze prace wykonane w papierze i aluminiowej folii.