• Aktualności

      • Organizacja pracy szkoły od 4 maja 2021

      • W zakładce DOKUMENTY opublikowane zostały obowiązujące od 4 maja 2021 procedury bezpieczeństwa, a w zakładce BEZPIECZNY POWRÓT wytyczne sanitarne i harmonogram tygodniowy dla klas 1-3. Prosimy zwrócić uwagę na to, gdzie znajdują się przydzielone klasom wejścia i wyjścia oraz na pory wejść i wyjść.

        

       Harmonogram dla klas I-III

       od 4 maja 2021

        

       Godziny przychodzenia do szkoły

       07:00-8:00 – świetlica poranna w Sali 27 – wejście przy Sali 27

       07:40-7:50 – klasa 1a –wejście przy sali gimnastycznej

       07:40-7:50 – klasa 2a – wejście przy szatni SP

       07:50-8:00 – klasa 3a – wejście przy sali gimnastycznej

       7:40-8:00 – oddział zerowy – wejście przy Sali 27

        

       Uwaga! Rodzic nie może wchodzić z dzieckiem do szatni.

       Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do strefy rodzica, zachowując zasady:

       a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

       b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

       c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

       d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

        

       Godziny wychodzenia ze szkoły

       Poniedziałek, Wtorek, Piątek

       11:30-11:35 – 1a (wyjście przy sali gimnastycznej)

       11:30-11:40 – 2a (wyjście przy sali 27)

       11:35-11:40 – 3a (wyjście przy sali gimnastycznej)

       Środa, Czwartek

       12:25-12:30 – 1a (wyjście przy sali gimnastycznej)

       12:25-12:35 – 2a (wyjście przy Sali 27)

       12:30-12:35 – 3a (wyjście przy sali gimnastycznej)

       Przy wychodzeniu ze szkoły należy dopilnować, aby każda klasa miała ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.

        

       Korzystanie ze stołówki szkolnej

       Oddział przedszkolny - zerówka

       Poniedziałek

       11:25

       Wtorek

       11:25

       Środa

       11:25

       Czwartek

       11:25

       Piątek

       11:25

        

       Klasa 1

       Poniedziałek

       11:50

       Wtorek

       11:50

       Środa

       12:45

       Czwartek

       12:45

       Piątek

       11:50

        

       Klasa 2

       Poniedziałek

       12:00

       Wtorek

       12:00

       Środa

       12:55

       Czwartek

       12:55

       Piątek

       12:00

        

       Klasa 3

       Poniedziałek

       12:10

       Wtorek

       12:10

       Środa

       13:05

       Czwartek

       13:05

       Piątek

       12:10

        

       Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Przy danym stoliku posiłek mogą spożywać tylko uczniowie z tej samej klasy. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m.

       Konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie

        

       Zajęcia na boisku i w miejscach otwartych

       Obowiązuje ogólna zasada – każda z klas w trakcie przebywania na boisku nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.

       Do dyspozycji są dwa boiska odgrodzone od siebie – do piłki nożnej i do koszykówki oraz plac przy scenie

       Wyjścia w miejsca otwarte, np. park,  tereny zielone, organizuje się z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.

        

       Przerwy między lekcjami

       Opiekę nad uczniami 1-3 pełnią wychowawcy lub nauczyciele prowadzący zajęcia. Podczas przerw uczniowie przebywają w wyznaczonych dla siebie strefach, których nie należy przekraczać:

       Korytarz mały - strefa 1 (przy salach 30 i 29) - klasa 1a

       Korytarz mały - strefa 2 (przy salach 27 i 28) - klasa 3a

       Korytarz duży - strefa 3 (przy salach 11, 12, 13) - klasa 2a

       Strefy wydzielone są taśmą.

        

       Świetlica szkolna i Odbiór dzieci ze świetlicy:

       Organizację pracy  świetlicy w okresie obowiązywania epidemii COVID-19 określa regulamin świetlicy.

       Uwaga! Od 4 maja do odwołania świetlica szkolna realizuje opiekę nad uczniami w godzinach od 7:00 do 14:30.

       Sala 27uczniowie z klasy 1a; uczniowie z oddziału przedszkolnego

       Codziennie - odbiór: wejście przy Sali 27 (od strony boiska)

       Sala 07G – uczniowie z klas 2a i 3a

       Poniedziałek – od 11:30 – do 14:30 w 07G – odbiór: wejście przy dawnym gimnazjum (od strony ulicy Tczewskiej);

       Wtorek- od 11:30 – do 14:30 w 07G - odbiór: wejście przy dawnym gimnazjum (od strony ulicy Tczewskiej);

       Środa - od 11:30 – do 14:30 w 07G - odbiór: wejście przy dawnym gimnazjum (od strony ulicy Tczewskiej);

       Czwartek - od 11:30 – do 14:30 w 07G - odbiór: wejście przy dawnym gimnazjum (od strony ulicy Tczewskiej);

       Piątek - od 11:30 – do 14:30 w 07G odbiór: wejście przy dawnym gimnazjum (od strony ulicy Tczewskiej);

        

       Z uwagi na wytyczne sanitarne w miarę możliwości prosimy o szybsze odbieranie dzieci ze świetlicy,

       Nie należy przekraczać wyznaczonej strefy rodzica. Prosimy o korzystanie z dzwonka i zachowanie dystansu.

        

       Zajęcia pozalekcyjne

       Co do zasady zajęcia pozalekcyjne będą organizowane po zakończeniu pracy stacjonarnej klas I-III.

      • Jesteśmy patriotami

      • Przed początkiem maja poznawaliśmy święta, które rozpoczynają ten miesiąc. Wiemy już że: 1 maja to Święto Pracy, 2 maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 3 maja to Święto Narodowe Trzeciego Maja na cześć uchwalenia pierwszej w Europie konstytucji. Do tych świąt przygotowaliśmy się, tworząc przeróżne prace plastyczne. Mamy nadzieję, że spodobają się Wam!

      • Klasa II A przywoływała wiosnę.

      • Na majowej łące fruwaly różnobarwne motyle, kolorowe kwiaty wychylały główki do słońca. Bocian szukał pożywienia, a zając i jeż radośnie hasali po zielonej trawce. Praca w grupach daje dużo radości!

      • Powrót do nauczania stacjonarnego - informacje

      • Na dzisiejszej konferencji pan Premier poinformował o harmonogramie powrotu do nauczania stacjonarnego. Przedstawia się on następująco:

       od 4 maja br. – nauka stacjonarna dla uczniów klas 1-3

       od 17 maja br. –nauka hybrydowa dla uczniów klas 4-8. Przez nauczanie hybrydowe należy rozumieć prowadzenie zajęć w taki sposób, że: nie więcej niż 50% uczniów klas 4-8 realizuje zajęcia edukacyjne stacjonarnie w budynku szkoły oraz co najmniej 50% uczniów klas 4-8 realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

       od 31 maja br. – powrót wszystkich uczniów do nauki stacjonarnej

       O szczegółowej organizacji nauczania informować będziemy jak tylko opublikowane zostanie stosowne rozporządzenie.

       Jednocześnie pragniemy poinformować, że w związku z obowiązującym harmonogramem egzaminów i organizacją egzaminu ósmoklasisty dni 25, 26 i 27 maja br. są dniami wolnymi od nauki dla uczniów klas 1-7.

       Do momentu powrotu wszystkich uczniów do nauczania stacjonarnego (31 maja 2021) świetlica szkolna będzie czynna w godzinach od 7:00 do 14:30.


       Z życzeniami zdrowia i wytrwałości w zmianie,
       Dyrekcja SP6

      • Narodowy Spis Powszechny

      • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku przez Główny Urząd Statystyczny.
       Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Spisać możesz się za pomocą internetu na stronie www.spis.gov.pl
       Każdy kto spisze się za pomocą Internetu, może wziąć również udział w loterii z nagrodami.

      • Podróż w czasie...

      • 26 IV klasa II A przeniosła się w czasie. W trakcie lekcji "Śladami przeszłości", uczniowie poznawali stare przedmioty. Największym zainteresowaniem cieszyła się maszyna do pisania. Uczniom kojarzyła się z komputerem. To były bardzo ciekawe zajęcia.

      • Balonowe buzie klasy piątej

      • 22 IV na lekcji języka polskiego, uczniowie kl. Va pisali instrukcję wykonania "Balonowej buzi”, wg której później wykonali balonowe głowy.

      • Nauczanie hybrydowe w klasach I-III od 26 kwietnia

      • Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

       W związku z decyzją Ministra Zdrowia pragniemy poinformować, że uczniowie klas I-III od poniedziałku 26 kwietnia przechodzą w tryb nauczania hybrydowego:

       W pierwszym tygodniu  (26 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021r)  stacjonarnie pracować będzie klasa: 2a (łącznie 23 osoby). W systemie zdalnym pracować będą klasy: 1a i 3a (łącznie 22 osoby)

       W przypadku przedłużenia nauczania hybrydowego o kolejne tygodnie, w dniach od 4 maja 2021 r. do 7 maja 2021 r. nastąpi zamiana klas. Uczniowie, którzy przez tydzień pracowali stacjonarnie, przejdą na nauczanie zdalne, a pozostałe oddziały wrócą do szkoły.

       Plan oddziałów nie ulega zmianie.

       Świetlica jest czynna w godzinach: 7:00-14:30. Opiekę świetlicową zapewniamy uczniom klas pracujących stacjonarnie. Bardzo prosimy Rodziców, aby w miarę możliwości ograniczyli pobyt dzieci w świetlicy.

       Jednocześnie przypominamy, że dla dzieci z klas I-III oraz IV-VIII szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, oraz również ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu organizujemy opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców przesłany na pocztę szkolną (szkola65@o2.pl)

       W klasach IV-VIII nadal realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem platformy Google Classroom i Google Meet.

       Z życzeniami zdrowia,

       Dyrekcja SP6 w Malborku

      • Pożegnanie...

      • Z głębokim smutkiem informujemy, że w dniu dzisiejszym odszedł do Domu Ojca na wieczną posługę wieloletni proboszcz naszej parafii ks. Jan Potrykus. Pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach.

      • Szkolny doradca zawodowy informuje

      • Zapraszam na kolejny #ZawodowyStream. Tym razem praca w leśnictwie.

       Mapa Karier
       13 kwietnia o 03:19
       Chyba już przyzwyczailiśmy Was, że cykl #ZawodowyStream, kierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych organizujemy w każdym miesiącu.

       W kwietniu razem z Lasy Państwowe idziemy w plener.

       Zaproście uczniów na spotkanie Praca w leśnictwie #ZawodowyStream, które odbędzie się w czwartek, 22 kwietnia, o godz. 18.00.

       Spotykamy się tu https://youtu.be/tewlKhGtj6E

       Tradycyjnie pytania do naszych gości można wpisywać tutaj: https://www.menti.com/5toa71rzfp

      • "Kwiecień - plecień"

      • W kwietniu pogoda często się zmienia. Czasem jest ciepło, czasem zimno, raz pada śnieg, a innym razem świeci cieplutkie słońce. Jak przedstawić ten miesiąc na obrazach? Jakie barwy są ciepłe, a jakie zimne? Odpowiedzi na te pytania poszukiwali uczestnicy kółka plastycznego. Chyba nieźle sobie poradzili...

      • Organizacja pracy szkoły od 19 kwietnia 2021

      • Szanowni Państwo,

       Zgodnie z zapowiedzią Ministra Zdrowia przedszkola i oddziały przedszkolne wracają do pracy stacjonarnej.

       W związku z powyższym od poniedziałku 19 kwietnia 2021 zajęcia w oddziale przedszkolnym zajęcia będą w formie stacjonarnej na terenie szkoły.

       Godziny otwarcia świetlicy szkolnej: poniedziałek-piątek 7:00-14:30


       W klasach I-III i IV-VIII nadal realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem platformy Google Classroom i Google Meet. 

       Jednocześnie informujemy, iż na wniosek rodzica zgodnie z rozporządzeniem możliwe jest zorganizowanie zajęć zdalnych na terenie placówki w następujących przypadkach:

       1.    Uczniowie klas I-III:
       a.    dzieci, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców dzieci, lub którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

       2.    Uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej:
       a.    którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
       b.    którzy z uwagi na brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania.
       Wniosek należy przesłać na skrzynkę mailową szkoły: szkola65@o2.pl

       Dyrekcja SP6 w Malborku

      • Zapraszamy najmłodszych

      • Ponieważ nasz oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, zapraszamy maluszki do naszej szkoły! Tu spotkają się z miłą i rodzinną atmosferą. Wezmą udział w różnorodnych zajęciach, które przyniosą im wiele radości i dumy z sukcesów. Uśmiechy naszych wychowanków nalepiej o tym świadczą!

      • Strategia RP na rzecz Młodego Pokolenia - zapisy

      • Na prośbę Pomorskiego Kuratora Oświaty - Pani Małgorzaty Bielang przesyłamy informację dotyczącą konferencji konsultacyjnej pt. "Strategia RP na rzecz Młodego Pokolenia" 

       Już 13 kwietnia odbędzie się kolejna z wojewódzkich konferencji konsultacyjnych, na której wszyscy młodzi ludzie z województwa pomorskiego otrzymają możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Zapisy przyjmowane będą do 12 kwietnia.

       Konsultacje dla województwa pomorskiego odbędą się 13 kwietnia br. od godz. 17:00 do godz. 20:00 poprzez platformę Webex. Link do wydarzenia zostanie przesłany osobom zarejestrowanym na wydarzenie w wyznaczonym terminie.

       Ostateczny termin na wypełnienie formularza to poniedziałek (12.04.2021), do godz. 12:00.

       Zapraszamy na stronę https://www.gov.pl/dlamlodych, gdzie znajdą Państwo materiały dotyczące konsultacji.

       Zachęcam do obserwowania profili Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem na portalach społecznościowych, na których będziemy informować o pracach nad Strategią na rzecz młodego pokolenia.

       FB: https://www.facebook.com/RadaDialoguzMlodymPokoleniem/
       TT: https://twitter.com/Rada_Dialogu
       IG: https://www.instagram.com/rada_dialogu/

       Konsultacje „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” to wydarzenie skupiające przedstawicieli środowisk młodzieżowych, uczniów, studentów i doktorantów z całej Polski, w trakcie którego podejmowane są dyskusje poświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia Polaków. Celem konsultacji wojewódzkich jest zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

       Link do rejestracji:
       https://www.gov.pl/web/dlamlodych/trwaja-zapisy-na-konsultacje-strategii-dla-mlodziezy-w-woj-pomorskim

      • Czym zajmuje się strażak?

      • Podczas dzisiejszych zdalnych lekcji uczniowie klasy Ia poznali historię małego Wojtka, który marzył o tym, żeby zostać strażakiem. Dowiedzieli się również czym zajmuje się strażak oraz jakimi cechami powinien się wyróżniać.
       Następnie podczas zajęć komputerowych w programie graficznym uczniowie tworzyli pracę "Strażak w akcji".