• Aktualności

      • Próbny egzamin ósmoklasisty

      •  

       Próbny egzamin ósmoklasisty

       W dniach od 30 marca do 1 kwietnia 2020 r. przeprowadzony zostanie próbny egzamin ósmoklasisty. W tych dniach uczniowie klasy 8 nie mają zajęć lekcyjnych.

       Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języka angielskiego zostaną zamieszczone na platformie Google Classroom w specjalnie do tego celu stworzonym pokoju: PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY.

       Aby dołączyć do pokoju należy po zalogowaniu na platformę Google Classroom, 

       użyć tego kodu: qfhqkpi

       Terminy udostępniania arkuszy

       30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski  
       31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka  
       1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

       Uprzedzamy o możliwych opóźnieniach - materiały w tym samym czasie będą pobierać wszystkie szkoły w Polsce. Prosimy o cierpliwość - materiały na pewno się pojawią.

       Wskazane jest, aby uczniowie rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę formie:
       język polski - zadania zamknięte i otwarte w Dokumencie Google.

       matematyka    
       zadania zamknięte w Dokumencie Google; 
       zadania otwarte w postaci czytelnego zdjęcia

       język angielski - zadania zamknięte i otwarte w Dokumencie Google.

       Uczniowie muszą pamiętać o prawidłowej numeracji rozwiązywanych zadań.

       Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
       pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut (180 minut - dla korzystających z przedłużenia czasu)
       drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut (150 minut - dla korzystających z przedłużenia czasu)
       trzeciego dnia – egzamin z języka angielskiego, który trwa  90 minut (135 minut - dla korzystających z przedłużenia czasu).

       Można korzystać z linijki w części z matematyki. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Należy pracować samodzielnie.‎


       Próbny egzamin ósmoklasisty powinien zostać przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), choć mamy pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania. Egzamin ten jest organizowany przede wszystkim dla uczniów – odpowiedzialność za samodzielność pracy leży po ich stronie.
        

      • A u nas już wiosna...

      • Prezentujemy kolejne prace ze zdalnego kółka plastycznego. Tym razem tematem był "Wiosenny ogród". Prace wykonywaliśmy wszelkiego rodzaju wycinankami. Dziękujemy Misi, Werce, Wiki, Maksowi i Miłoszowi za takie piękne i kolorowe prace!

      • Kolejne prace z humorem:)

      • Coraz sprawniej pracujemy w naszej wirtualnej szkole. Przedstawiamy kolejne prace przedstawiające naweselsze buźki świata! Ciekawe, jak Wam się podobają? Już niedługo kolejne obrazy naszych artystów!

      • Nauczanie zdalne od 25 marca 2020

      • Szanowni Państwo, Uczniowie!

       W środę 25 marca w większości klas rozpoczynamy naukę zdalną na platformie Google Classroom. Oznacza to, że nie będziemy publikować już treści na stronie głównej szkoły. To duża nowość dla nas wszystkich, więc prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Wychowawcy przekazali loginy i tymczasowe hasła. Proszę sprawdzać e-dziennik, gdyż w najbliższym czasie nauczyciele będą rozsyłali zaproszenia do swoich zajęć.

       Przyjęliśmy zasadę, że materiały będą publikowane zgodnie z planem lekcji. Wiemy, że dostęp do komputera/smartfona w wielu rodzinach może być utrudniony (praca zdalna rodziców, dzielenie urządzenia z rodzeństwem). Proszę się nie martwić - materiały nie będą znikały. Będzie można się z nimi zapoznać o dogodnej dla dzieci porze. Niektóre z zadań będą miały określony termin wykonalności. Należy wówczas zwrócić rozwiązanie do nauczyciela przed upływem tego terminu. Platforma Google Classroom umożliwia uczniowi kontakt z nauczycielem. 

       Niektórzy nauczyciele mogą zdecydować się na przeprowadzenie wideokonferencji. O takim spotkaniu online na żywo nauczyciel poinformuje z wyprzedzeniem. 

       Przy tworzeniu materiałów do zajęć będziemy uwzględniać równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia. 

       W przypadku oddziału przedszkolnego i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nieodzowne będzie wsparcie rodzica przy korzystaniu z Google Classroom. Za pośrednictwem platformy nauczyciel będzie publikował materiały, a także informował o możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu. 

       Zachęcamy do zapoznania się z poradnikami dla stawiających pierwsze kroki w Google Classroom:

       https://youtu.be/NwPmTlYYA0E

       https://youtu.be/BU3BqNqzktg 

        

       Życzymy dużo zdrowia i wytrwałości,

       Dyrekcja SP6 w Malborku

      • Zdalne nauczanie - kolejny krok

      • Szanowni Państwo, Uczniowie!

       Za nami pierwszy tydzień zawieszenia zajęć stacjonarnych. Dziękujemy wszystkim za pracę do tej pory wykonaną. Z doniesień prasowych wynika, że zawieszenie zajęć może się przedłużyć. Aby uporządkować organizację nauki zdalnej i umożliwić uczniom swobodniejszy dostęp do wsparcia nauczyciela w porze lekcji, podjęliśmy kroki w celu przeniesienia nauki zdalnej na platformę Google Classroom. 

       Na początku przyszłego tygodnia wychowawcy będą przesyłać uczniom loginy i tymczasowe hasła do systemu. Jest to dla nas wszystkich nowa sytuacja i ogromna zmiana, jeśli chodzi o sposób pracy. Z pewnością pojawią się po drodze problemy, ale jesteśmy pełni przekonania, że damy radę! O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

       Życzymy dużo zdrowia i wytrwałości!

       Dyrekcja SP6 w Malborku

      • Artyści przeciw smutkom

      • Kółko plastyczne działa! Naszym zadaniem było rozradowanie widzów i pokonanie smutków przy pomocy śmiesznych przyjaciół. Oto nasze pierwsze prace, czekamy na następne! Dzięki Wiki i Werce za wielkie serce!!! Nie poddawajmy się!!! Czekajcie na następne zadania!

      • REKRUTACJA - dostarczenie oryginałów. WAŻNE!

      • Szanowni Państwo,

       Przekazujemy najnowsze informacje związane z rekrutacją do klasy 1SP i oddziału przedszkolnego.

       Zgodnie z harmonogramem do 23 marca br. trwa etap złożenia wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

       Zgodnie z zasadami naboru WNIOSEK rodzica wypełniony za pośrednictwem strony internetowej jest zapisany w systemie. Rodzic z wersją papierową dokumentu musi koniecznie udać się osobiście do placówki pierwszego wyboru i potwierdzić WNIOSEK najpóźniej do 23 marca 2020 r. do godziny 15.00.

       Z uwagi jednak na obecną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, celem ograniczenia kontaktów osobistych w  placówkach, rekomendujemy, aby w terminie do 20 marca 2020 r. PRZESYŁAĆ SKANY (format *.pdf) PODPISANYCH WNIOSKÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

       • W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA MAIL PLACÓWKI – szkola65@o2.pl

       albo

       • przez e-PUAP

       albo

       • oryginały przesyłać pocztą (za potwierdzeniem odbioru), a o fakcie tym powiadomić placówkę (najlepiej mailowo – szkola65@o2.pl).


       Wysłanie skanu nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku, w związku z czym będzie konieczność dostarczenia oryginału dokumentów w terminie późniejszym.

       Jednakże do dnia 20 marca 2020r. proszę nie dostarczać oryginałów osobiście.

       W obecnej sytuacji i ta data może ulec zmianie. Jeżeli zajdą zmiany w harmonogramie rekrutacji będziemy Państwa o tym informować.


       Dyrekcja SP6

      • NAUCZANIE ZDALNE

      • Szanowni Państwo, uczniowie!

       Pragniemy poinformować, że dziś uruchomiliśmy zakładkę "NAUCZANIE ZDALNE" na stronie głównej szkoły (sp6malbork.edupage.org) z zadaniami i wskazówkami do pracy edukacyjnej, jaka jest możliwa do realizacji w warunkach zamknięcia szkół. Opublikowaliśmy już pierwsze materiały w części klas. Dużą aktualizację planujemy na poniedziałek ok. godz. 11:00

       Chcielibyśmy podkreślić, że w razie wątpliwości możliwy jest kontakt z nauczycielami za pośrednictwem modułu "Wiadomości" w e-dzienniku.

       Jednocześnie informujemy, że wkrótce Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże dodatkowe materiały edukacyjne do wykorzystania. Te materiały również opublikujemy na naszej stronie.

       Życzymy powodzenia i dużo zdrowia,

       Dyrekcja SP6

      • [AKTUALIZACJA] ZAWIESZENIE ZAJĘĆ - dodatkowy zasiłek opiekuńczy

      • Szanowni Państwo!

        

       Zawieszenie pracy placówki dla dzieci i uczniów nie oznacza jej całkowitego zamknięcia. Nadal będzie funkcjonowała administracja i obsługa i nadal będzie prowadzony nabór do klasy 1SP i oddziału przedszkolnego.

       Zgodnie z art. 4. ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałanie i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w przypadku zamknięcia przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

       Zgodnie z informacją otrzymaną od Burmistrza Miasta Malborka ws. ustaleń z Inspektoratem ZUS w Malborku prawo do ww. dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje w związku z zawieszeniem pracy placówki, przez które rozumiemy nieprowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, tj. od dnia 16 marca 2020 r.

       Przypominamy, że nasz szkoła w dniach 12 i 13 marca 2020 prowadzi zajęcia opiekuńcze dla dzieci i uczniów, których rodzicom trudno będzie znaleźć opiekę z dnia na dzień.

       AKTUALIZACJA!

       Według ostatniej informacji ZUS-u nie jest potrzebny wniosek Z-15A.!!! Wymagane jest złożenie tylko oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.Oświadczenie pracownik składa do swojego pracodawcy, zleceniobiorca do swojego zleceniodawcy, a osoba prowadząca działalność pozarolniczą – bezpośrednio do ZUS.

       Wzór oświadczenia znajdą Państwo w zakładce DOKUMENTY na stronie sp6malbork.edupage.org

        

       Dyrekcja SP6 w Malborku

      • WAŻNE! ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

      • Szanowni Państwo!

       Od 12 do 25 marca 2020. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

       Poniżej przesyłamy informacje dotyczące funkcjonowania naszej szkoły w tym okresie:

       • zajęcia w naszej szkole i oddziale przedszkolnym są zawieszone na 2 tygodnie;  
       • 12 i 13 marca 2020 (czwartek i piątek). to dni, w których w oddziale przedszkolnym i szkole podstawowej nie będą odbywały się zajęcia dydaktycznowychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze dla tych dzieci, których rodzice nie będą mogli zapewnić opieki;
       • od poniedziałku, 16 marca 2020 wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do oddziału przedszkolnego i szkoły. Nasza placówka będzie pozostawać zamknięta do 25 marca 2020 r.
       • proszę zachęcać dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
       • jeśli mają Państwo dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Państwu zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdą Państwu na stronie internetowej ZUS;
       • proszę przekazać osobom, które będą opiekować się Państwa dzieckiem podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
       • proszę rygorystycznie przestrzegać w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których Państwo przebywają;
       • proszę śledzić na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

        

       Uczniu,

       • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
       • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
       • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela (więcej informacji w kwestii edukacji zdalnej będziemy publikować w przyszłym tygodniu);
       • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

        

       Informacje, które będą dotyczyły rodziców i uczniów będą publikowane w edzienniku, na facebooku i na stronie sp6malbork.edupage.org

      • Dzień drzwi otwartych odwołany!

      • Szanowni Państwo!

       W związku z wystosowaniem przez Wojewodę Pomorskiego i Pomorskiego Kuratora Oświaty rekomendacji dla szkół w sprawie nieuczestniczenia w imprezach masowych, plenerowych i szkolnych do chwili ustania zagrożenia zakażeniem koronawirusem podjęliśmy decyzję o odwołaniu Dnia Drzwi Otwartych planowanego na 12 marca 2020 r. 

      • 8 marca

      • Dużo spokoju, niewiele pracy, dużo humoru, śniadanek na tacy i samych radości!!! Od brzydszej części ludzkości!!!

      • Rewelacyjny Dzień Kobiet w kl IVa

      • Chłopcy spisali się na medal! Były kwiaty, upominki dla małych Kobietek. Wielki konkurs dla dziewczyn. Dzisiaj każda dziewczynka z klasy miała swojego "Anioła Stróża" w czasie pisania testu. Koleżanki z klasy, wraz z wychowawczynią, pięknie dziękują za dzień pełen wrażeń! Podziękowania składamy także Rodzicom chłopców!

      • Dzień Kobiet i Dziewczynek

      • 06 marca Samorząd Uczniowski w jednoosobowej reprezentacji przygotował tradycyjne słodkie powitanie dla wszystkich Pań i Dziewczynek naszej szkoły. Z okazji 8 marca Wszystkiego Najlepszego!!!

      • Kiermasz słodkości z okazji Dnia Kobiet

      • 06 marca klasa VIIIa przygotowała kiermasz słodkich rarytasów. Oferta była bardzo bogata: muffinki, budynie, galaretki, napoje i jeszcze więcej! Gratulujemy pomysłu i dziękujemy za tą frajdę!

      • Jutro...

      • ... odbędzie się kiermasz z okazji Dnia Kobiet! W menu: galaretki, budyń, popcorn, babeczki, pizzerki oraz inne smakołyki. ZAPRASZA klasa VIIIa!

      • Stypendia dla najlepszych

      • 03 marca, podczas uroczystej gali, z rąk Burmistrza Miasta Malborka nasze uczennice odebrały stypendia za wysokie wyniki w nauce! W tym roku aż sześć uczennic przekroczyło średnią 5,30. Wielkie brawa dla Klaudii Zawadzkiej (życzymy szybkiego powrotu do zdrowia), Leny Enko, Zuzanny Detmer, Judyty Jezierskiej, Julii Gałązki i Dominiki Garbali!

      • Kółko plastyczne

      • Nasi artyści w ciągu roku szkolnego poznają różne techniki plastyczne. Jedną z nich jest rysunek węglem i kredą. Węgiel uzyskaliśmy z tatusiowych grillów, a kredę skradliśmy z zasobów szkoły. Zabawa była fajna! Nasze prace możecie podziwiać przy wejściu do szkoły. Jak się Wam podobają nasze kotki?