• Szanowni Państwo!

      Przed nami kolejny rok szkolny, w którym jako rodzice i opiekunowie chcielibyśmy jeszcze aktywniej włączyć się w życie szkoły.

      Nasze dzieci osiągają sukcesy, mają ku temu ogromne możliwości stwarzane przez naszą szkołę.

      Dzięki licznym i różnorodnym konkursom, imprezom, wycieczkom, projektom każdy ma możliwość znalezienia czegoś dla siebie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych dzieci, zasługują na one pochwały ale również na nagrody.

      Od kilku lat składki na Radę Rodziców przeznaczane są m.in. na zakup nagród, które nasi uczniowie otrzymują na zakończenie roku szkolnego. Karty EMPIK, jak wynika z opinii samych uczniów, są formą wyróżnienia, którą uczniowie uznają za bardzo atrakcyjną.

      Rada Rodziców współorganizuje różne wydarzenia i uroczystości, które odbywają się w szkole, co również wiąże się ze wsparciem finansowym w ramach środków jakimi dysponuje. W zeszłym roku szkolnym zakupiliśmy dywaniki do klas młodszych, a dla starszych uczniów ufundowaliśmy jeden z projektorów.

      Jesteśmy społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców i opiekunów uczniów szkoły.

      To dzięki Państwa pomocy i wsparciu finansowemu, możemy osiągnąć zamierzone cele, dlatego serdecznie zachęcamy Państwa do wpłacania dobrowolnych składek na fundusz Rady Rodziców.

      W roku szkolnym 2022/2023, decyzją Rady Rodziców wysokość składki ustalono w kwocie 20 zł. rocznie od dziecka).

      Kwota jest niższa niż w zeszłym roku, ponieważ Rada Rodziców wsłuchuje się w opinię rodziców i opiekunów, dla których 100 zł było dużym wydatkiem. W związku z uwagami, obniżyliśmy kwotę składki i mamy nadzieję, że spowoduje to większą frekwencję w opłatach.

      Pamiętacie Państwo nasz apel i główny cel jaki nam przyświeca - stworzenie na terenie naszej szkoły

      PLACU ZABAW dla dzieci. Nasza szkoła była jedyną szkołą na terenie Malborka, która takiego miejsca nie miała. Wydawało się to nie możliwe, a jednak …

      Szanowni Państwo miło nam jest zawiadomić, że dzięki zaangażowaniu Pana Dyrektora oraz Rady Rodziców, plac zabaw POWSTANIE :-)

      Z funduszu Rady Rodziców pokryty zostanie koszt projektu i map geodezyjnych, a jeśli środki finansowe na to pozwolą, zakupimy dodatkowe urządzenia. BARDZO WSZYSTKIM DZIĘKUJEMY !!!

      W miarę możliwości dzięki wspólnym staraniom, chcemy jak najbardziej uatrakcyjnić pobyt naszych dzieci w szkole, a także zrobić wszystko, by zapewnić im pełen komfort uczestnictwa w tym co szkoła proponuje, dlatego nadal bardzo prosimy o wsparcie jakim są dobrowolne składki na Radę Rodziców.

      Wpłat można dokonywać: bezpośrednio u skarbnika klasy, w sekretariacie szkoły lub na konto.

      Bank Spółdzielczy w Malborku 27 8303 0006 0000 0000 0563 0001

      Uwaga! W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka (dzieci) oraz klasę (klasy).

      Jednocześnie bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim tym rodzicom, którzy regularnie płacą dobrowolne składki na Radę Rodziców. Zachęcamy także wszystkich Państwa do angażowania się we wszystkie przedsięwzięcia Rady Rodziców oraz do dzielenia się pomysłami i uwagami.

      Nadmieniamy, że w przypadku chęci udzielenia wsparcia finansowego na rzecz Naszej Szkoły przez ofiarodawców i darczyńców, wpłaty należy również kierować na wskazane wyżej konto. W przypadku wpłaty na określony cel w tytule przelewu prosimy wpisać: „z przeznaczeniem na ...”

      Za okazaną pomoc wszystkim z góry serdecznie dziękujemy!

       

      Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Przedstawiciele Rad Oddziałowych

      Monika Sobczyńska