• WZNOWIENIE ZAJĘĆ

     • Harmonogram konsultacji dla uczniów klasy 4-8
      w okresie od 8 czerwca do 10 czerwca 2020 

       

      Konsultacje mają charakter dobrowolny

      O chęci wzięcia udziału w konsultacjach należy poinformować nauczyciela z odpowiednim wyprzedzeniem i poczekać na potwierdzenie terminu. Informację taką należy przesłać nauczycielowi za pośrednictwem platformy Google Classroom (Strumień wybranych zajęć), chyba że nauczyciel ustali z uczniami inną formę komunikacji.

      W czasie konsultacji należy bezwzględnie przestrzegać procedur bezpieczeństwa i wytycznych mających na celu zminimalizowanie rozprzestrzeniania się zakażeń spowodowanych wirusem SARS CoV-2.

      Konsultacje - Procedura przebywania uczniów w szkole

      Harmonogram konsultacji dla uczniów klas 4-8

      w okresie od 8 czerwca 2020 do 10 czerwca 2020