• RADA RODZICÓW

    •            Komitet Rodzicielski 

                 Wpłaty za rok 2018/2019 

      

      

      Klasa "0"

        110 zł

      Klasa "1"

        -----

      Klasa "2"

        220 zł

      Klasa "3"

        110 zł

      Klasa "4"

        230 zł

      Klasa "5a"

          55 zł

      Klasa "5b"

        140 zł

      Klasa "6"

        ------

      Klasa "7"

        25 zł

      Klasa "8"

        10 zł

      Klasa "3G"

        ------