• RADA RODZICÓW

    •            Komitet Rodzicielski 

                 Wpłaty za rok 2021/2022

      

      

      Klasa 0

     400 zł

      Klasa 1 A

     1050 zł

     (w tym 100 zł. wpłata specjalna "na plac zabaw")

      Klasa 2 A

     330 zł

      Klasa 3 A

     870 zł

      Klasa 4 A

     80 zł

      Klasa 5 A

     250 zł

      Klasa 6 A

      100 zł

      Klasa 7 A

     450 zł

      Klasa  8 A

     400 zł